dinsdag 27 maart 2018

Dagorde voor de politieraad van 27 maart 2018 - raadszaal Dilsen-Stokkem

OPENBARE ZITTING

01        Dienstjaarrekening 2014 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
02        Dienstjaarrekening 2015 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening

03        Begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2017 - goedkeuring door federaal toezicht - kennisname
04        Begroting van de meergemeentepolitiezone Maasland - dienstjaar 2018 - goedkeuring door federaal toezicht - kennisname
05        Aankoop van poets- en onderhoudsproducten via raamovereenkomst - mandatering aan de opdrachtencentrale PROCLIM voor opstart en uitwerking van de procedure - goedkeuring
06        Samenwerkingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en politiezone Lanaken-Maasmechelen, aangaande het gebruik van de ANPR-site te Rijksweg/Leut - bekrachtiging
07        Aanwerving gemeenschappelijke preventieadviseur politiezones Lanaken-Maasmechelen, Carma en Maasland ikv samenwerkingsverband - principes en facturatie - goedkeuring

BESLOTEN ZITTING


08        Aanwerving van een logistiek medewerker niveau D - arbeider binnen het CALog-kader - kennisname
09        Aanwerving van twee medewerkers onderhoud niveau D binnen het CALog-kader - kennisname
10        Aanwerving van een medewerker onderhoud niveau D binnen het CALog-kader n.a.v. het ontslag - kennisname
11        Benoeming van 1 AST niveau C (HRM) in het CALog-kader - mobiliteitscyclus 2017/05 - reeksnummer 6613 - kennisname

maandag 26 maart 2018

PZ Maasland betoont een diep respect voor Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame

Politiemensen doen een stap naar voren, waar anderen een stap terug doen. De eigen veiligheid en de veiligheid van anderen staat daarbij vanzelfsprekend voorop.

woensdag 21 juni 2017

Politieraad 20 juni 2017 om 20u00 raadzaal administratief centrum DIlsen-Stokkem

OPENBARE ZITTING
 1. Verslag politieraad 21 maart 2017 - goedkeuring
 2. Aanleveren en support van ISLP-documenten - goedkeuring
 3. Gezamenlijke aankoop van een gemeenschappelijk hardwareplatform voor de federale en lokale toepassingen ter vervanging van de bestaande federale en eigen servers - principebeslissing
 4. Aankoop van politiekledij voor de dienstjaren 2017 t.e.m. 2020 - aansluiting bij de overheidsopdracht, uitgeschreven door de politiezone Hechtel-Eksel - Leopoldsburg - Peer - goedkeuring
 5. Opdrachtbrief korpschef 2017-2022 - goedkeuring
 6. Openstellen van een betrekking niveau B binnen het CALog-kader - goedkeuring
 7. Openstellen van een betrekking niveau C binnen het CALog-kader - goedkeuring
 8. Openstellen van twee betrekkingen niveau D binnen het CALog-kader - goedkeuring
BESLOTEN ZITTING
 1. Pensioen van CALog medewerkster - kennisname
 2. Pensioen van operationeel medewerker - kennisname
 3. Aanstelling van 1 hoofdinspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2017/01 - reeksnummer 1803 - kennisname
 4. Aanstelling van 1 inspecteur onthaaldienst - mobiliteitscyclus 2017/01 - reeksnummer 2821 - kennisname
 5. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit arbeidsongeval